SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE B2B

Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. kot prodajalec preko te spletne strani, ki jo upravlja, prodaja blago izključno pravnim osebam. Fizične osebe lahko blago, predstavljeno v katalogu, kupijo v maloprodajnih enotah Mladinske knjige Trgovine d.o.o. po Sloveniji.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine B2B se uporabljajo za vsa naročila in dobave blaga, ki je kupljeno na tej strani, razen v kolikor se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače s posebno pisno pogodbo.

REGISTRACIJA

Registracija se opravi na spletni strani, kjer kupec vnese svoje podatke v obrazec za registracijo in sprejme splošne pogoje poslovanja. Kupec po elektronski pošti prejme uporabniško ime in geslo, s katerima lahko dostopa do spletne trgovine in naroča blago.

Z registracijo kupec dovoljuje, da Mladinska knjiga Trgovina, d. o. o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja evidenco s podatki, ki jih je kupec posredoval, in sicer za neomejeno časovno obdobje. Prodajalec ne bo posredoval podatkov tretjim osebam, razen, če je to potrebno za izvedbo posla. V takih primerih se obseg prenesenih podatkov omeji na najnižjo potrebno raven. Prodajalec uporablja kupčev elektronski poštni naslov samo za informiranje kupca glede posla ali (če se kupec s tem strinja) za obveščanje o novostih, akcijah in podobno. Prodajalec osebne podatke varuje po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Prodajalec bo v roku 15 dni od zahteve osebe, na katere se podatki nanašajo, trajno ali začasno prenehal uporabljati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter ga o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obvestil.
Registrirani uporabnik ima možnost pregledovati vse podrobnosti svojega računa in pretekle nakupe.

BLAGO in CENE

Spletni katalog blaga, ki omogoča pregled prodajnega programa je dostopen vsem registriranim uporabnikom, za uporabo pa je potrebna prijava.

Vse cene so v evrih in veljajo do preklica. Navedene so prodajne cene, brez DDV.

NAROČILA

Registrirani uporabnik lahko blago iz kataloga dodajajo v košarico in izvajajo naročila. Po oddaji naročila vsak kupec na elektronski naslov prejme obvestilo o naročenem blagu.

PLAČILNI POGOJI

Pri prvem naročilu, to je prvem naročilu kupca, ki še ni zabeležen v registru prodajalca, je pogoj za dobavo blaga plačan predračun. Za vse ostale primere znaša rok plačila za dobavljeno blago 15 dni od datuma izdaje računa oz. po dogovoru. V primeru zamude s plačilom je kupec dolžan plačati zakonske zamudne obresti, obračunane od naslednjega dne od zapadlosti računa do plačila.

Z vsemi zainteresiranimi kupci lahko prodajalec za vse nadaljnje prodaje sklene pogodbo, v kateri bodo določeni prodajno-plačilni pogoj in rabat v višini, ki je odvisna od pogodbene količine blaga. Kupci, s katerimi ima prodajalec sklenjeno posebno pogodbo ,imajo svoj katalog, v katerem vidijo blago iz svoje pogodbe.

DOBAVA

Rok dobave za blago, ki je na zalogi in ne zahteva tiska logotipa, je največ 7 dni. Za blago, na katero je potrebno dodati natis, je dobavni rok od 5 do 14 dni od kupčeve potrditve grafičnih predlog oziroma je odvisen od količine in vrste naročila. O morebitnem podaljšanju dobavnega roka bo kupec posebej obveščen.

Kupec mora ob vsakem naročilu sporočiti prodajalcu naslov za dostavo.

Dostava naročenega blaga je brezplačna pri nakupu blaga nad 40,00 EUR.

REKLAMACIJE

Reklamacije prodajalec sprejema v roku 8 dni od prejema blaga. Morebitne napake morajo biti ugotovljene komisijsko in posredovane na naslov prodajalca Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, skupaj z zapisnikom. Rok za rešitev reklamacije je 15 dni od prejema popolne dokumentacije. Pri delni reklamaciji zapadejo v plačilo vse nereklamirane postavke računa.

DOTISK

Na vašo željo prodajalec poskrbi za tisk logotipa na kupljeno blago, kupec pa je dolžan pred oddajo v tisk potrditi osnutek. Dotisk prodajalec zaračuna posebej po dogovorjenih pogojih.

DRUGA DOLOČILA

Fotografije so simbolične.

V primeru odstopanja od objavljenih informacij bo prodajalec kupcu ob povpraševanju oziroma naročilu poslal obvestilo.

Vse spore, ki bi nastali iz poslov, sklenjenih po teh pogojih, bodo stranke reševale sporazumno. V kolikor sporazum ne bo možen, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani, uporablja pa se pravo Republike Slovenije.